Get Adobe Flash player

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ

На основание Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № РД-07-273/27.10.2014 г. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС

    на Товарен автомобил – фургон ,,Мерцедес MB 800”, с рег. № К 32 51 АВ

Първа регистрация: 28.05.1997г.;

Начална цена: 3500,00 лв. (Словом: три хиляди и петстотин лева).

    Търгът ще се проведе на 17.07.2017г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
        Продажбата на тръжна документация на цена 40 лева и огледа на МПС ще се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 14.07.2017 г.

    Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43;    www.dktdimov.com

alt