Get Adobe Flash player

Награда за поддържаща роля!

alt

  На Четиринадесетия Зимен фестивал на изкуствата "СЦЕНА, ПАЛИТРА, СЛОВО" 17 февруари - 1 март 2018 г. организиран от Малък театър - Пловдив, Народно Читалище "Христо Ботев" - Пловдив бе присъдена награда за поддържаща роля на Елена Кънева за ролята на Лисавета в спектакъла "Вестникар ли?" на Театрално-музикален център - Кърджали!

alt