Get Adobe Flash player

ТЕАТРИТЕ В ЕВРОПА: СТРЕСА ОТ ЗАТВАРЯНЕТО И ОГРАНИЧЕНИЯТА

alt

    На годишната конференция на ЕТС в Малта се обяви новата програма TRANSFORMATIONS – смел и
визионерски план на действие за презареждане на европейските театри и публика в един свят след COVID. Редом с емоционалното, артистичното и логистичното наследство от пандемията от коронавируса, са и възможностите за съчетаване на международни турнета, театър, щадящ околната среда, начинът, по който театрите да продължат да експериментират с  дигитални техники... Това ще бъде представено на вниманието на Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на Европа. Ключов момент на конференцията беше: "Бъдещето: Европейският театър като публично пространство за отворено общество", стойността на международното сътрудничество и най-успешният начин за свързване с местната и европейската публика. За да преодолее кризата и да изведе европейските ни ценности на преден план, Европа се нуждае от своите театри и историите, които може да разкаже в тях.
На конференцията бяха приети нови членове - Teatro Municipal Sa de Miranda (Португалия) и Opera Theatre Tunis (Тунис).
Активно участие в онлайн дейностите на конференцията взе екипът на ТМЦ - Кърджали.