Get Adobe Flash player

Техническо обслужване

Р-л постановъчна част: 

Театър майстор:  Валентин Емилов Каменов

Художествено осветление:  Митко Стефанов Христов
Георги Христов Николов
Фуат Сабахатин Исмаил

Звук:  Игнат Борисов Михайлов
Илдрай Мюмюн Аптурахман

Художник изпълнител на кукли:  Сийка Динкова Моллова

Художник изпълнител на макети: 

Гардероб:  Йорданка Кодинова Ангелова
Мелекбер Сабри Халим

Шивашко ателие:  Ваня Георгиева Петкова


Дърводелско ателие:  Христо Николов Николов

Железарско ателие: 

Грим и перуки:  Таня Каракиркова