Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС

на
Товарен автомобил ,,Мерцедес 814”, с рег. № К5542АВ, Първа регистрация: 24.05.1991г.; Начална цена: 6 400,00 (Словом: шест хиляди и четиристотин лева).

Търгът ще се проведе на 20.08.2019 г. от 10:00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
Огледа на МПС ще се извършва през периода от дата 11.06.2019 г. до 19.08.2019 г. включително от 09.00 до 11.00 часа на паркинга на ТМЦ Кърджали.
    
Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 12.00 часа на 19.08.2019 г.

Телефони за справки: 0361/6-51-44

 

Тръжната документация за търга можете да отворите в PDF формат от тук.

Заповед № 37/11.06.2019 г. за продажба на Товарен автомобил "Мерцедес-814", с рег. № К5542АВ

Можете да отворите в PDF формат от тук.

Обява Търг Бунгала 2019 г.

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост  

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на 2 броя бунгала с начална месечна цена: 120,00 лв. (Словом: сто и двадесет лева).
    Търгът ще се проведе на 01.04.2019 г. от 10.00 часа в сградата на ТМЦ в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
        Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    Обектът „2 броя Бунгала“ ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на ТМЦ Кърджали.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 29.03.2019 г.

    Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43

Тръжната документация за търга можете да отворите в PDF формат от тук.

Заповед № 12/20.02.2019 г. за отдаване под наем на 2 броя бунгала.

Можете да отворите в PDF формат от тук.