Get Adobe Flash player

Приложение към заповед №27

Приложение към заповед №27 /16.04.2016

Вътрешни правила за управление на цикъла на
обществените поръчки в
Театрално-музикален център-Кърджали
 

Може да отворите в PDF формат от тук.