Get Adobe Flash player

ПРОТОКОЛ

за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на употребяван автобус Мерцедес Спринтер 616 ЦДИ /22+1 места/ за нуждите на Театрално - музикален център Кърджали", обявена чрез публикуване в профила на купувача на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 12.08.2019 г.

 

Протокола  може да отворите в PDF формат от тук.