Get Adobe Flash player

ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАРКИНГ

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на "Част от паркинга на Театрално-музикален център гр. Кърджали" с начална месечна цена: 560,00 лв. (Словом: петстотин и шестдесет лева). Стъпката на наддаване не може да бъде по-малка от 10% от началната тръжна цена.
Търгът ще се проведе на 11.08.2020 г. от 10.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. "Булаир" № 1.
Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа.
Обектът "Част от паркинга на Театрално-музикален център - Кърджали" ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
Срокът за подаване на оферти e до 12.00 часа на 10.08.2020 г.