Get Adobe Flash player

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС

  Автобус Ситроен Джъмпер, с рег. № К1078АХ, Първа регистрация: 21.02.2007 г.; Начална цена: 6 116,00 (Словом: шест хиляди сто и шестнадесет лева). Стъпката на наддаване не може да бъде по-малка от 10% от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе на 14.08.2020 г. от 10:00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
Огледа на МПС ще се извършва през периода от дата 10.07.2020 г. до 13.08.2020 г. включително от 09.00 до 11.00 часа на паркинга на ТМЦ Кърджали.
   
                             Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 12.00 часа на 13.08.2020 г.

                                                         Телефони за справки: 0361/6-51-44, 0885326610