Get Adobe Flash player

ОБЯВЯВА ЗА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС

Автобус Ситроен Джъмпер, с рег. № К1078АХ, Първа регистрация: 21.02.2007 г.; Начална цена: 4 893,00 (Словом: четири хиляди осемстотин деветдесет и три лева). Стъпката на наддаване не може да бъде по-малка от 10% от началната тръжна цена – 490 лева. Повторният търг ще се проведе на 02.11.2020 г. от 10:00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали,        ул. ”Булаир” № 1.
Огледа на МПС ще се извършва през периода от дата 28.09.2020 г. до 29.10.2020 г. включително от 09.00 до 11.00 часа на паркинга на ТМЦ Кърджали.

Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 12.00 часа на 30.10.2020 г.

Телефони за справки: 0361/6-51-44, 0885326610