Get Adobe Flash player

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ - НОВИНИ

Премиера - "НЕРОДЕН ПЕТКО"

На 18.03.2013г. от 10:00 ч. на сцената на кукления театър е Премиерата на постановката за деца "Нероден Петко"!
На добър час!

Нероден Петко

       от Петър Делчев
       Реж. Гълъб Бочуков
       Сценография и кукли: Сийка Моллова
       Музика: Тодор Николов
       Аранжимент: Ангел Чавдаров
       Хореография: Георги Бояджиев

       участват:
       Антоанета Миланова
       Борислав Христов
       Виктория Панева
       Лъчезар Хальов

 

 

Глупостта не ходи знайте нивга по гората да сте умни обещайте тъй стоят нещата!

Обява за търг!

ДКТ „Димитър Димов” със Сцена „Кадрие Лятифова” Кърджали
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на “Офис в централното фоайе на ДКТ ”Д. Димов” със Сцена „К. Лятифова” с начална месечна цена: 1185.80 лв. (Словом: хиляда сто осемдесет и пет лева и 80 ст.).
    Търгът ще се проведе на 11.03.2013г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1. При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 01.04.2013г. от 14.00 часа и на 22.04.2013г. от 14.00 часа в сградата на театъра. Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    Обектът “Офис в централното фоайе на ДКТ ”Д. Димов” със Сцена „К. Лятифова” ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
    Промяна на предназначението на обекта може да се извърши след писмено съгласие на наемодателя.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 08.03.2013г., а при провеждане на повторни търгове съответно до 16.00 часа на 29.03.2013г. и до 16.00 часа на 19.04.2013г.

Желаещите да се запознаят със заповедта без комисия, моля кликнете ТУК!
Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-42-12

Премиера - "ВЕЗБАРКИ"

На 18.02.2013г. от 19 ч. на сцената на театъра е Премиерата на постановката "Везбарки"!

alt

 

 

 Постановка:
 Татяна Соколова
 Пламен Панев

 Участват:
 Атанас Атанасов
 Мая Габровска
 Русалина Майналовска
 Веселина Тодорова
 Маргарита Мандражиева
 Нурсен Аптурахман
 Севил Хашим
 Мирослава Зафирова
 Огнян Камишев
 Георги Бояджиев
 Якуб Якуб
 Динко Ковачев
 Христина Богданова

Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

В коледната нощ сиянието на Божията звезда вещае доброта, хармония, здраве, добронамереност, с които да направи света по-добър и съвършен.

alt

Нека да съумеем да запазим
магията на коледната нощ
през цялата година,
за да бъдем по-добри,
да се обичаме повече
и да имаме силата
да сътворяваме
по едно малко чудо всеки ден –
една усмивка, едно добро дело,
един топъл жест.
Бъдете живи, здрави
и истински щастливи!
Весела Коледа!