Get Adobe Flash player

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ - НОВИНИ

ДКТ Димитър Димов Ви кани на премиерата на постановката "ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ ИДВА!"

На 25.10.2011 г. от 19:00 ч. е премиерата на постановката "Професионалистът идва!"
Комична драматизация по съвременни апокрифи от Емил Атанасов.

Професионалистът идва!

   Участват:

   Теодор Куков
   Станислав Дойнов
   Вяра Зайкова
   Севгюл Кардамова
   Рахим Ферат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Кой е професионалистът и кога идва той? Със сигурност знам, че той винаги идва навреме, според него, а според мен - в най - неподходящия момент. Кой е този човек, който твърди, че е абсолютен професионалист в своята работа, а нощем щом заспи в сънищата се изявява като филмов герой? Може би е безименния комшия от петия етаж, общинския чиновник зад гишето или домакинята отскочила до супера по халат да купи десет яйца. Винаги съм искал като телевизионен репортер да проведа една анкета с тези хора. Само с един въпрос: "Господине, Госпожо, в каква област се чувствате професионалист?". Знам, че всички невинно ще ме излъжат. Ще кажат едно, а ще си мислят друго. Всъщност и аз бих излъгал. Винаги съм искал да бъда професионален моряк. Погледнато отстрани, това си е една комична ситуация, към която подходих с любопитство. Тогава се сетих за един забравен английски водевил от младостта на моите родители, който се появи на бюрото ми странно защо предрешен като руска пиеса и ...
Така се появи "Професионалистът идва!" на сцената на ДКТ "Димитър Димов" гр. Кърджали.
                                                                
                                                                                                                                                                             От режисьора Емил Атанасов

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Драматично-куклен театър “Димитър Димов” - Кърджали На основание чл.41,ал.2 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на ЗДС ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на “Пристройка – част от кафе-аперитив” във вътрешния двор на театъра с начална месечна цена: 1 100.00 лв. (хиляда и сто лева) Търгът ще се проведе на 15.11.2011г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир“ № 1. При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 01.12.2011г. от 14,00 часа и на 19.12.2011г. от 14,00 часа в сградата на театъра. Продажбата на тръжна документация на цена 30.00 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд. Обектът “Пристройка – част от кафе-аперитив” във вътрешния двор на театъра ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра. Промяна на предназначението на обекта може да се извърши след писмено съгласие на наемодателя. Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 14.11.2011 г., при повторни търгове съответно до 16,00 часа на 30.11.2011г. и до 16,00 часа на 16.12.2011г. Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43

Фестивалът в Киев завърши

На 09.10.2011 г. в Киев /Украйна/ завърши международния театрален фестивал /за женски моноспектакли/ посветен в памет на актрисата Мария Занковецка. На закриването директорката на фестивала Лариса Кадирова сподели, че фестивала не е със състезателен характер, целта е поканените участници от различни страни да покажат различни изразни средства в театралното изкуство и култура. Нашият театър се представи с моноспектакъла на Зорница Пламенова "Лазарица" от Йордан Радичков, режисьор: Гълъб Бочуков, сценография: Надежда Митева. От изказванията на видни дейци на театрите от Украйна, Полша и Унгария стана ясно че сме се представили много добре!

ДКТ Димитър Димов Ви кани на премиерата на постановката "МЪЖЪТ И ЖЕНАТА ИНТИМНО"

"Мъжът и жената интимно"
 по Зденек Подскалски
 Режисьор: Пламен Панев
 Сценография: Надежда Митева

Мъжът и жената интимно

Актьорите Сашо Дойнов и Николина Харизанова търсят с великолепно чувство за хумор измеренията на любовта! Кога и къде мъжът и жената искат едно и също нещо и кога непоправимо се разминават. Дали сексът и любовта са неделимо цяло и как докато спорим кой-кого обича повече или не обича ние бавно остаряваме. Изградена върху много и разнообразни срещи на мъжът и жената пиесата е своеобразно актьорско шоу изпъстрено с великолепен диалог, неповторим хумор еротика и криминални ситуации. Пиесата е отворена и влиза в импровизиран диалог с публиката! Тя е подходяща за всички възрасти от 16 до 116 години! Приятно забавление!