Get Adobe Flash player

Петър Иванов Мастагарков

Дата на раждане:05.01.1942г.,гр. Пловдив

При кого сте учил?_Проф.д-р Кръстьо Мирски

В кои театри сте работили?
ДТ„Васил Друмев”-Шумен
ДТ„Иван Димов”-Хасково
ДТ„Невена Коканова”-Ямбол
ДКТ„Димитър Димов”-Кърджали

Посочете няколко Ваши роли:
(особено любимите)
Лазар-”Лазарица”от Й.Радичков;
Сократ-„Последната нощ на Сократ”от Стефан Цанев;
Мишеморов-„Вестникар ли”от Иван Вазов;
Косишки -”Мамут”от Ст.Стратиев;
Асен-”Църква за вълци”от П.Анастасов;
Стареца-„Лавина”от Тунджер Джюдженоглу;Скапен от „Скапен”;
Хаджи Коста-”Криворазбраната цивилизация”от Добри Войников;
Съби-”Михал Мишкоед”от Сава Доброплодни;
Виртуоза-„Римска баня”от Ст.Стратиев

Галерия