Get Adobe Flash player

Техническо обслужване

Р-л постановъчна част: 

Театър майстор:  Валентин Емилов Каменов

Художествено осветление:  Митко Стефанов Христов
Георги Христов Николов
Фуат Сабахатин Исмаил

Звук:  Игнат Борисов Михайлов
Илдрай Мюмюн Аптурахман, Георги Манолов Точков

Художник изпълнител на кукли:  Сийка Динкова Моллова

Гардероб:  Йорданка Кодинова Ангелова
Мелекбер Сабри Халим, Елица Тодорова Гинева

Шивашко ателие:  Ваня Георгиева Петкова

Дърводелско ателие:  Христо Николов Николов