Get Adobe Flash player

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Драматично-куклен театър “Димитър Димов” - Кърджали На основание чл.41,ал.2 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на ЗДС ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на “Пристройка – част от кафе-аперитив” във вътрешния двор на театъра с начална месечна цена: 1 100.00 лв. (хиляда и сто лева) Търгът ще се проведе на 15.11.2011г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир“ № 1. При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 01.12.2011г. от 14,00 часа и на 19.12.2011г. от 14,00 часа в сградата на театъра. Продажбата на тръжна документация на цена 30.00 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд. Обектът “Пристройка – част от кафе-аперитив” във вътрешния двор на театъра ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра. Промяна на предназначението на обекта може да се извърши след писмено съгласие на наемодателя. Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 14.11.2011 г., при повторни търгове съответно до 16,00 часа на 30.11.2011г. и до 16,00 часа на 16.12.2011г. Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43