Get Adobe Flash player

Борда на директорите на Европейска Театрална конвенция, подготви, кратко видео до ТМЦ Кърджали и своите членове!

  Уважаемо ETC семейство ...
Трудно е да видим как театрите ни отново са затворени или работещи при ограничен достъп. Но не губете надежда!  Познаваме ви, членове на ЕTC, вие сте изобретателени, любопитни, силни, динамични и смели. Вече знаем че оставаме заедно за да споделим наученото, да си помагаме, да работим заедно по творчески проекти.
Нека използваме това, за да изградим свят, в който искаме да живеем: по-свързан, по-състрадателен и по-устойчив.
Можем да го осъществим... ЗАЕДНО!"

Съветът на ETC подготви това кратко видео за подкрепа в тези трудни времена. Надяваме се да ви накараме да се усмихнете :)

alt