Get Adobe Flash player

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ - НОВИНИ

ДКТ Димитър Димов Ви кани на премиерата на постановката "ПЛАСТИЛИН"

На 02.12.11 г. от 19:00 ч. е премиерата нa постановката "ПЛАСТИЛИН"
от Василий Сигарев
Превод от руски: Майя Праматарова
Постановка и музикална среда: Димитър Игнатов
Пластика: Огнян Камишев
Сценография: Иван Карев
Костюми: Весела Статкова

Пластилин

 

 

 

 

 

Участват:
Атанас Атанасов, Лъчезар Хальов,
Русалина Майналовска, Валентин Кашъмов,
Калин Серафимов, Калчо Иванов,
Антоанета Миланова, Божана Варадинова,
Нихал Расим, Якуб Якуб, Виктория Панева

 

 

ДКТ Димитър Димов Ви кани на премиерата на постановката "ПЕТЯ И ВЪЛКЪТ"

 На 28.10.11 г. от 15:00 часа е премиерата на постановката "ПЕТЯ И ВЪЛКЪТ"- балетна миниатюра за деца от Сергей Прокофиев, постановка и хореография Мая Габровска.

Петя и вълкът    В ролите на:

   Петя - Веселина Тодорова

   вълкът - Огнян Камишев

   дядото - Георги Бояджиев

   котката - Мирем Сакир

   птичката - Мергюл Юриева

   патетата - Маргарита Мандажиева

                       Леман Саледин

   ловци - Севил Хашим

                  Нурсен Аптурахман

 

 

 

 

ДКТ Димитър Димов Ви кани на премиерата на постановката "ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ ИДВА!"

На 25.10.2011 г. от 19:00 ч. е премиерата на постановката "Професионалистът идва!"
Комична драматизация по съвременни апокрифи от Емил Атанасов.

Професионалистът идва!

   Участват:

   Теодор Куков
   Станислав Дойнов
   Вяра Зайкова
   Севгюл Кардамова
   Рахим Ферат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Кой е професионалистът и кога идва той? Със сигурност знам, че той винаги идва навреме, според него, а според мен - в най - неподходящия момент. Кой е този човек, който твърди, че е абсолютен професионалист в своята работа, а нощем щом заспи в сънищата се изявява като филмов герой? Може би е безименния комшия от петия етаж, общинския чиновник зад гишето или домакинята отскочила до супера по халат да купи десет яйца. Винаги съм искал като телевизионен репортер да проведа една анкета с тези хора. Само с един въпрос: "Господине, Госпожо, в каква област се чувствате професионалист?". Знам, че всички невинно ще ме излъжат. Ще кажат едно, а ще си мислят друго. Всъщност и аз бих излъгал. Винаги съм искал да бъда професионален моряк. Погледнато отстрани, това си е една комична ситуация, към която подходих с любопитство. Тогава се сетих за един забравен английски водевил от младостта на моите родители, който се появи на бюрото ми странно защо предрешен като руска пиеса и ...
Така се появи "Професионалистът идва!" на сцената на ДКТ "Димитър Димов" гр. Кърджали.
                                                                
                                                                                                                                                                             От режисьора Емил Атанасов

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Драматично-куклен театър “Димитър Димов” - Кърджали На основание чл.41,ал.2 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на ЗДС ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на “Пристройка – част от кафе-аперитив” във вътрешния двор на театъра с начална месечна цена: 1 100.00 лв. (хиляда и сто лева) Търгът ще се проведе на 15.11.2011г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир“ № 1. При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 01.12.2011г. от 14,00 часа и на 19.12.2011г. от 14,00 часа в сградата на театъра. Продажбата на тръжна документация на цена 30.00 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд. Обектът “Пристройка – част от кафе-аперитив” във вътрешния двор на театъра ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра. Промяна на предназначението на обекта може да се извърши след писмено съгласие на наемодателя. Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 14.11.2011 г., при повторни търгове съответно до 16,00 часа на 30.11.2011г. и до 16,00 часа на 16.12.2011г. Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43