Get Adobe Flash player

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ - НОВИНИ

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Драматично-куклен театър “Димитър Димов” - Кърджали На основание чл.41,ал.2 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на ЗДС ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на “Пристройка – част от кафе-аперитив” във вътрешния двор на театъра с начална месечна цена: 1 100.00 лв. (хиляда и сто лева) Търгът ще се проведе на 15.11.2011г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир“ № 1. При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 01.12.2011г. от 14,00 часа и на 19.12.2011г. от 14,00 часа в сградата на театъра. Продажбата на тръжна документация на цена 30.00 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд. Обектът “Пристройка – част от кафе-аперитив” във вътрешния двор на театъра ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра. Промяна на предназначението на обекта може да се извърши след писмено съгласие на наемодателя. Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 14.11.2011 г., при повторни търгове съответно до 16,00 часа на 30.11.2011г. и до 16,00 часа на 16.12.2011г. Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43

Фестивалът в Киев завърши

На 09.10.2011 г. в Киев /Украйна/ завърши международния театрален фестивал /за женски моноспектакли/ посветен в памет на актрисата Мария Занковецка. На закриването директорката на фестивала Лариса Кадирова сподели, че фестивала не е със състезателен характер, целта е поканените участници от различни страни да покажат различни изразни средства в театралното изкуство и култура. Нашият театър се представи с моноспектакъла на Зорница Пламенова "Лазарица" от Йордан Радичков, режисьор: Гълъб Бочуков, сценография: Надежда Митева. От изказванията на видни дейци на театрите от Украйна, Полша и Унгария стана ясно че сме се представили много добре!

ДКТ Димитър Димов Ви кани на премиерата на постановката "МЪЖЪТ И ЖЕНАТА ИНТИМНО"

"Мъжът и жената интимно"
 по Зденек Подскалски
 Режисьор: Пламен Панев
 Сценография: Надежда Митева

Мъжът и жената интимно

Актьорите Сашо Дойнов и Николина Харизанова търсят с великолепно чувство за хумор измеренията на любовта! Кога и къде мъжът и жената искат едно и също нещо и кога непоправимо се разминават. Дали сексът и любовта са неделимо цяло и как докато спорим кой-кого обича повече или не обича ние бавно остаряваме. Изградена върху много и разнообразни срещи на мъжът и жената пиесата е своеобразно актьорско шоу изпъстрено с великолепен диалог, неповторим хумор еротика и криминални ситуации. Пиесата е отворена и влиза в импровизиран диалог с публиката! Тя е подходяща за всички възрасти от 16 до 116 години! Приятно забавление!

ДКТ Димтър Димов Ви кани на премиерата на постановката "ЛАЗАРИЦА"

Лазарица

"Лазарица" от Йордан Радичков
Режисьор: Гълъб Бочуков
Сценография: Надежда Митева
"Философията на "Лазарица" е много по-жестока и крайна от "В очакване на годо" от Бекет, защото страстите са български а абсурда още по-голям. Експеримент и провокация, новаторство и смелост - за първи път на българска сцена в ролята на Лазар ще видите самата "Лазарица" представена от Зорница Пламенова.