Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВА

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - номер 1 от 12.08.2019 г.

ПОКУПКА НА УПОТРЕБЯВАН АВТОБУС МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР 616 ЦДИ

 

Обявата  може да отворите в PDF формат от тук.

Информация

Информация за публикувана в профила на купувача

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

 

Информацията  може да отворите в PDF формат от тук.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП
„ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”
с предмет:
„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА УПОТРЕБЯВАН АВТОБУС МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР 616 ЦДИ
(22+1 места) ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ГР.КЪРДЖАЛИ”

 

 Документацията  може да отворите в PDF формат от тук.

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС

на
Товарен автомобил ,,Мерцедес 814”, с рег. № К5542АВ, Първа регистрация: 24.05.1991г.; Начална цена: 6 400,00 (Словом: шест хиляди и четиристотин лева).

Търгът ще се проведе на 20.08.2019 г. от 10:00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
Огледа на МПС ще се извършва през периода от дата 11.06.2019 г. до 19.08.2019 г. включително от 09.00 до 11.00 часа на паркинга на ТМЦ Кърджали.
    
Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 12.00 часа на 19.08.2019 г.

Телефони за справки: 0361/6-51-44

 

Тръжната документация за търга може да отворите в PDF формат от тук.