Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС

  Автобус Ситроен Джъмпер, с рег. № К1078АХ, Първа регистрация: 21.02.2007 г.; Начална цена: 6 116,00 (Словом: шест хиляди сто и шестнадесет лева). Стъпката на наддаване не може да бъде по-малка от 10% от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе на 14.08.2020 г. от 10:00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
Огледа на МПС ще се извършва през периода от дата 10.07.2020 г. до 13.08.2020 г. включително от 09.00 до 11.00 часа на паркинга на ТМЦ Кърджали.
   
                             Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 12.00 часа на 13.08.2020 г.

                                                         Телефони за справки: 0361/6-51-44, 0885326610

З А П О В Е Д № 29/08.07.2020 г. за продажба на Автобус Ситроен Джъмпер

Може да отворите в PDF формат от тук.

ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАРКИНГ

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на "Част от паркинга на Театрално-музикален център гр. Кърджали" с начална месечна цена: 560,00 лв. (Словом: петстотин и шестдесет лева). Стъпката на наддаване не може да бъде по-малка от 10% от началната тръжна цена.
Търгът ще се проведе на 11.08.2020 г. от 10.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. "Булаир" № 1.
Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа.
Обектът "Част от паркинга на Театрално-музикален център - Кърджали" ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
Срокът за подаване на оферти e до 12.00 часа на 10.08.2020 г.

Заповед № 28/03.07.2020 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на "Част от паркинга на Театрално-музикален център гр. Кърджали"

Може да отворите в PDF формат от тук.