Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Заповед № 37/11.06.2019 г. за продажба на Товарен автомобил "Мерцедес-814", с рег. № К5542АВ

Може да отворите в PDF формат от тук.

Обява Търг Бунгала 2019 г.

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост  

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на 2 броя бунгала с начална месечна цена: 120,00 лв. (Словом: сто и двадесет лева).
    Търгът ще се проведе на 01.04.2019 г. от 10.00 часа в сградата на ТМЦ в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
        Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    Обектът „2 броя Бунгала“ ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на ТМЦ Кърджали.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 29.03.2019 г.

    Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43

Тръжната документация за търга може да отворите в PDF формат от тук.

Заповед № 12/20.02.2019 г. за отдаване под наем на 2 броя бунгала.

Може да отворите в PDF формат от тук.

Заповед за отмяна на търг - бунгала

Може да отворите в PDF формат от тук.